Novice

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je koncept, ki smo se ga v Etiketi začeli zgodaj zavedati. Skozi celoten proces razvoja in proizvodnje skušamo biti varčni. Kupcu želimo nuditi kakovostne izdelke, istočasno optimizirati poslovne procese, s tem pa rabo naravnih virov in energentov. Venomer iščemo okolju prijazne materiale. Hkrati pa skrbimo za zaposlene, njihovo zdravje in varnost na delovnem mestu.

V preteklosti smo investirali v izboljšavo proizvodnih in poslovnih procesov, rabo energije in uvedli vrsto izobraževanj za naše zaposlene.

O našem delu pričajo naslednji certifikati, ki nas zavezujejo k nenehnim izboljšavam:

Print
Seznam novic

Brezplačen posvet s strokovnjakom