Novice

Trajnostna in krožna poslovna strategija podjetja Etiketa, tiskarna, d.d. – Matrika bistvenosti

Trajnostna in krožna poslovna strategija podjetja Etiketa, tiskarna, d.d. – Matrika bistvenosti

V preteklih mesecih smo v sklopu Akademije STKT pri SPIRIT Slovenija aktivno pripravljali Trajnostno in krožno strategijo Etikete, tiskarne, d.d. 2024-2028. V procesu priprave strategije je ob usmeritvah strokovnjakinje dr. Adriane Rejc Buhovac aktivno sodelovala večina zaposlenih v tiskarni. Priprava strategije je bila izjemno intenzivna in zanimiva izkušnja. Tekom procesa smo ugotovili, da smo že v preteklosti uspešno vključevali trajnostne principe v naše poslovanje. Kljub temu pa nas, če želimo doseči višje standarde, čaka še veliko dela.

V okviru projekta smo izvedli  strateško, trajnostno in krožno transformacijo poslovanja podjetja znotraj katerega smo dosegli naslednje rezultate: 

 • Trajnostno in krožno strategijo Etikete, tiskarne, d.d. 2024-2028.
 • Strateško oceno in analizo vseh negativnih vplivov na okolje, ljudi in skupnost.
 • Trajnostne & krožno naravnane poslovne modele.
 • Priprava in nabor idejnih izvedbenih projektov in priprava izvedbenega projekta, ki bo prispeval k uresničevanju trajnostne & krožne poslovnih strategije podjetja.

Celotna vrednost projekta znaša 34.777,00 Eur, ki se v celoti financira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost- NextGeneration EU (http://noo.gov.si)

Projekt je trajal od septembra 2023 do februarja 2024.


Podjetje Etiketa, tiskarna, d.d. se z novo Trajnostno in krožno poslovno strategijo zavezuje dolgoročnemu uspehu in rasti na podlagi odgovornega in trajnostnega delovanja. Naša strategija se z matriko bistvenosti, ki smo jo s ključnimi deležniki oblikovali skupaj, osredotoča na naslednja ključna področja:

1. Vlaganje v razvoj in zavzetost zaposlenih

 • Izobraževanja, pridobivanje kompetenc, dobro uvajanje, karierni razvoj, štipendiranja
 • Izboljšanje komunikacij in sodelovanja
 • Opolnomočenje zaposlenih

2. Sistematično vlaganje v učinkovite in okolju prijazne tehnologije

 • Spremljanje tržnih trendov in uvajanje inovativnih tehnologij
 • Prihranki pri procesih
 • Vzpostavitev ugleda inovativnega in trajnostnega podjetja

3. Varni pogoji dela in skrbnost zaposlenih pri delu

 • Zagotavljanje varnih delovnih mest in ustreznih pogojev dela
 • Zmanjšanje nesreč, bolniških odsotnosti in reklamacij
 • Izboljšanje kakovosti izdelkov in storitev

4. Sodelovalni razvoj z dobavitelji in kupci ter zanesljiva partnerstva

 • Vključevanje dobaviteljev in kupcev v razvoj in soustvarjanje izdelkov
 • Gradnja zvestobe kupcev in dobaviteljev
 • Ustvarjanje dobrih partnerskih odnosov za dolgoročno uspešnost

5. Okolju prijazni materiali in gospodaren izkoristek materiala

 • Uporaba okolju prijaznih materialov in optimizacija porabe
 • Prihranek pri stroških in zmanjšanje količine odpadkov
 • Usposabljanje zaposlenih za trajnostno delovanje

6. Napredne rešitve za višjo dodano vrednost končnih izdelkov

 • Razvoj inovativnih in razvojno zahtevnih produktov
 • Ustvarjanje višje dodane vrednosti in konkurenčne prednosti
 • Pozicioniranje podjetja kot prilagodljivega in inovativnega

7. Transparentna, odkrita in odzivna komunikacija

 • Gradnja zaupanja med zaposlenimi, kupci in ostalimi deležniki
 • Odprta in odzivna komunikacija za boljšo sodelovanje
 • Povečanje produktivnosti in poslovne uspešnosti

8. Stabilnost poslovanja in organska rast z notranjim lastništvom in kulturo pripadnosti

 • Vlaganje v notranje lastništvo za dolgoročno stabilnost
 • Boljše obvladovanje tveganj in organska rast
 • Povečanje pripadnosti zaposlenih in njihovega doprinosa

9. Učinkovita raba energentov iz obnovljivih virov

 • Osredotočenje na trajnostne energetske vire
 • Zmanjšanje stroškov in ogljičnega odtisa
 • Usklajevanje s trendi in zahtevami na področju energetike
Print
Seznam novic

Brezplačen posvet s strokovnjakom

123movies