Novice

Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Katere so bistvene spremembe in kako vam lahko pomagamo?

Embalažna industrija doživlja velike spremembe, saj je Evropski parlament aprila sprejel Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (PPWR), ki podpira cilj EU, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna.

V Etiketi spremembe budno spremljamo in o novostih svoje stranke redno obveščamo ter skupaj snujemo rešitve, ki bodo novim zahtevam kar najbolje zadostile.

Katere so torej bistvene spremembe in kako vam lahko pomagamo?

 • Do leta 2030 mora biti vsa embalaža reciklabilna. Reciklabilnost bo ocenjena na ravni embalažne enote in izražena v razredih A, B ali C. Do leta 2030 bo dovoljena samo embalaža, ki je po teži vsaj 70 % reciklabilna. Uredba uvaja obvezne smernice za oblikovanje za reciklažo, ki bodo vključevale pravila o materialih za etikete in lepila. Obrisi smernic so že nakazani, materiali in lepila pa tudi že na voljo.
 • Vsak plastični del embalaže mora vsebovati določen odstotek reciklirane vsebine. Embalaža iz PET mora do leta 2030 vsebovati 30 % reciklirane vsebine in do leta 2040 50 % reciklirane vsebine. Plastični deli, ki predstavljajo manj kot 5 % teže embalaže, so izvzeti iz teh ciljev. S primernimi materiali za označevanje lahko pomagamo doseči te cilje.
 • Do leta 2030 bodo uvedeni cilji za ponovno uporabo za več vrst embalaž (transporta embalaža, embalaža za pijače...), npr. 10 % za steklenice brezalkoholnih pijač, do leta 2040 pa vsaj 40%. Etikete lahko podpirajo različne modele ponovne uporabe in omogočajo sledenje embalaže prek QR kod in RFID oznak.
 • Minimizacija embalaže bo postala norma, prepovedana bo embalaža, ki zavaja potrošnike (npr. dvojno dno ipd.). Zasnova designa embalaže v kombinaciji z učinkovito uporabo primernih etiket bo torej najboljši način za zagotovitev privlačnega videza izdelka. Z več kot 60-letnimi izkušnjami ter uporabo najnovejših digitalnih tehnologij lahko v Etiketi zagotavljamo podporo na najvišji ravni.
 • Poenoteni sistemi razširjene odgovornosti proizvajalcev (EPR): Proizvajalci bodo morali plačevati pristojbine za upravljanje odpadkov, prilagojene za spodbujanje bolj reciklabilne embalaže. Pri rešitvah označevanja vam pomagamo izbrati take izbire, ki lahko zmanjšajo te pristojbine.

Časovnica Uredbe:

 • 2024: Uredba začne veljati.
 • 2026: Objavljena bo metodologija za izračun in preverjanje odstotka reciklirane vsebine.
 • 2030: Samo embalaža z oceno reciklabilnosti A, B ali C bo dovoljena na trgu. Uresničitev prvih ciljev za ponovno uporabo in reciklirano vsebino.
 • 2035: Embalaža mora biti "reciklabilna v velikem obsegu".
 • 2038: Samo embalaža z oceno reciklabilnosti A ali B bo dovoljena na trgu.
 • 2040: Izpolnjevanje drugih ciljev glede reciklirane vsebine.

V Etiketi nam je mar za boljši jutri, zato si prizadevamo za razvoj naprednih in trajnostnih produktov ter rešitev, kar vključuje tudi hitro prilagajanje spremembam in izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Zavezani smo k inovacijam, ki izpolnjujejo današnje potrebe in obenem prispevajo k boljši prihodnosti za vse.

Print
Seznam novic

Brezplačen posvet s strokovnjakom

manganelo