Kakovost

Brezhibna kakovost ima v Etiketi tiskarni d.d. najvišje mesto med prioritetami  v celotnem podjetju. Temelji na osebni odgovornosti vseh zaposlenih s ciljem, da je delo opravljeno v skladu z zahtevami naročnika. To je tudi osnova, ki zagotavlja dolgoročno in trdno partnerstvo z našimi naročniki. Zaupanje vzpostavljamo s standardiziranimi delovnimi procesi, najvišjo stopnjo vhodne kontrole in samokontrole, sodobno tehnologijo in visoko kvalificiranimi sodelavci. 

 

Oprema za zagotavljanje kakovosti: 

 • Pixel Proof - primerjava priprave in odtisa z referenčno PDF- datoteko, 
 • kontrolne kamere na rezalnih strojih in dotiskovalnem stroju za kontrolo vseh etiket v seriji, 
 • verifikator črtnih kod,  
 • spektrodenzitometri SpectroEye za kontrolo barv, 
 • XRite Colour Quality za primerjavo barv med proizvodnimi serijami, 
 • barvni testni odtis z ESKO Flexproof in Epson WT7900. 

Procesna kontrola: 

 • prisotna v celotnem proizvodnem procesu, kontrolne točk na kritičnih delovnih operacijah; 
 • reševanje neskladnosti v proizvodnem procesu ter neskladnosti, ki jih ugotovi naročnik, po principu 3D-8D;
 • arhiviranje vzorcev in dokumentacije; 
 • usposabljanje zaposlenih za področje kakovosti in dela po načelih dobre prakse. 

Pri svojem delu spoštujemo naslednje predpise: 

 • uredbe ES za področje živilske industrije o ustreznosti pakirnih materialov za živilsko industrijo in dovoljenih količinah prehajanja snovi iz materialov na živila; 
 • uredba REACH; 
 • certifikati za vse vhodne surovine, ki nam jih posredujejo dobavitelji; 
 • standardi s področja kakovosti; 
 • načela dobre proizvodne prakse; 
 • nacionalna zakonodaja in predpisi. 
 • Kodeks ravnanja

Podjetje ima sprejeto poslovno politiko, ki jo poznajo vsi zaposleni. Navedenim sistemom so podrejeni vsi poslovni procesi, ki jih nenehno izboljšujemo. Na osnovi notranjih in zunanjih presoj, vodstvenega pregleda in mesečnih poslovodnih kolegijev za kakovost, sprejemamo preventivne in korektivne ukrepe.  


Naše delo potrjujejo naslednji pridobljeni certifikati, ki nas zavezujejo k nenehnim izboljšavam:

Certifikati OEKO TEX

OEKO-TEX je certifikat, podeljen s strani svetovnega združenja neodvisnih inštitutov za varnost izdelkov in trajnostne proizvodnje v tekstilni industriji ter se uporablja za testiranje in certificiranje tekstilnih izdelkov.

Proizvodi certificirani z OEKO-TEX-certifikatom zagotavljajo zanesljivo varnost pri stiku tekstila s telesom. Ti proizvodi ne vsebujejo toksičnih in alergijskih snovi. Organ presoje je v stalnem stiku z veljavno zakonodajo in najnovejšimi znanstvenimi raziskavami. Certifikat je prisoten po celem svetu, zato ni pomembno v kateri državi je pridobljen. Izdelki so testirani na vseh stopnjah proizvodnje.

Materiali certificirani z OEKO-TEX standardom class 1., se osredotoča na stik tekstila s kožo otrok starih do treh let.

Brezplačen posvet s strokovnjakom

manganelo