Navodila kupcem

PRIPRAVA DATOTEK ZA TISK

Cilj Etikete je, da stranke navdušimo z našimi kakovostnimi tiskanimi izdelki in servisom.

Kakovost je zelo odvisna od vsebine prispelih datotek, ki jih dobimo. Pravilno pripravljena datoteka omogoča lažje in učinkovito delo tiskarjev in zagotavlja pričakovano kakovost izdelkov. Zaradi tega je pomembno upoštevati navodila, ki so predstavljena v nadaljevanju.

V primeru, da potrebujete pomoč pri grafični pripravi datotek oz. da moramo zaradi zagotavljanja kakovostnega odtisa datoteko korigirati in ustrezno pripraviti, vam to storitev opravimo po ugodni ceni.

 

Vrsta datoteke

Zaželeno je, da je datoteka, ki jo pošljete, visoko kakovosten PDF, ki je pripravljen za tisk. Sprejemamo tudi vrsto ostalih grafičnih formatov zapisa

 

Dimenzija izdelka (trim box) in nož

 

V datoteki naj bo določena dimenzija izdelka »trim box«. Določena naj bo linja noža, ki naj boimenovana z dodatno barvo (spot)»cut« in ima določeno »overprint« nastavitev.

Zaradi porezave naj bodo elementi preko dimenzije pripravljeni minimalno 1,5 mm.

 

 

Črtne in 2D kode

Za zagotavljanje berljivosti kod je potrebno slediti smernicam za posamezno vrsto kode. Okrog kode mora biti dovolj praznega prostora. Zaželeno je, da je 100% velikosti, lahko pa se pomanjša na 80%. Biti mora v temnem posameznem tonu. Rdeči odtenki so neuporabni.

 

 

Besedilo in pisave (fonti)

Potrebno je slediti berljivosti besedila in regulativam, ki so zavezujejo za specifični izdelek. Pri uporabi svobodnejših oblik je pisavo smiselno spremeniti v krivulje. Slednje ima učinek, da potem oteži korigiranje ali dopisovanje besedila. V primeru PDF-ja označite možnost priloži pisave (embed all Fonts), kar je ob izbiri »High Quality Print« že v sklopu nastavitev. V primeru potrebnih posegov v besedilo, ki ni tipično, prosim, da pisavo priložite.

 

 

Barve

Za bolj predvidljivo delo je smiselno, da pripravite barve v CMYK modusu. V določenih okoliščinah se lahko uporabimo tudi RBG, kjer lahko dosežemo večji barvni obseg. Za dodatne barve uporabite Pantone barvno skalo s standardnim poimenovanjem.

 

Dodatni efekti

Tisk s toplotnimi folijami, laki, metaliziranimi barvami se poimenuje kot dodatno barvo (spot). Smiselno je slediti navodilu glede najtanjše linije v negativu in pozitivu. V splošnem velja, da bo linija 0,2 mm sprejemljiva. Ker je vplivov lahko več, je smiselno stopiti ob določenem projektu v kontakt z nami, da skupaj najdemo ustrezno rešitev.  

 

Ločljivost

Generalno določite ločljivost na najmanj 300 dpi za slike. Sicer lahko naredimo tudi v nižji ločljivosti, kjer bo rezultat potem nižje kakovosti.  
 

 

Označevanje

Zaželeno je, da poleg predloge navedete tudi vašo identifikacijsko številko, ki olajša sledenje. Oddaljena naj bo minimalno 2 mm izven dimenzije za porezavo.  

 

 
V kolikor so prisotne posebnosti, ki bi jih želeli sporočiti in jih težko označite v datoteki, jih lahko sporočite svojemu prodajnemu referentu po elektronski pošti. Posebnosti tiskovin je potrebno sporočiti ob naročilu, le tako se izognemo dodatnim stroškom.
Predloge lahko posredujete preko e-pošte (do 15 MB) ali spletnih ponudnikov, če so datoteke prevelike.

 

Brezplačen posvet s strokovnjakom

mangakakalot